เข้าหน้าเว็ปเกมหลักของ RaiderZ ในแท้จาก NA
http:// raiderz.perfectworld.com/

แฟนเพจเฟสบุค RaiderZ ไทย(ใช้ภาษาไทยคุยได้)
https://www.facebook.com/pages/RaiderZ-wwwraiderzinth/121102154650265

แฟนเพจเฟสบุค RaiderZ อินเตอร์(กรุณาใช้ภาษา Eng ในการคุย)
https://www.facebook.com/RaiderZGame